Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MegaFLUO® BABESIA microti

KrálíkMorčeMegaFLUO® BABESIA microti je testovací souprava pro nepřímou semikvantitativní imunofluorescenční detekci specifických IgG protilátek proti Babesia microti v plazmě nebo séru hlodavců.

Hlavní

KrálíkMorčeMegaFLUO® BABESIA microti je testovací souprava pro nepřímou semikvantitativní imunofluorescenční detekci specifických IgG protilátek proti Babesia microti v plazmě nebo séru hlodavců.

Princip stanovení

Nepřímý imunofluorescenční test

V nepřímém imunofluorescenčním testu (IFT) se specifické protilátky přítomné v předředěném séru vážou na antigeny přítomné na sklíčku. Nevázané nespecifické sérové proteiny se vymývají. Fluoresceinem značené FLUO FITC protilátky v konjugátu se vážou na komplexy antigen-protilátka. Hodnocení se provádí pomocí fluorescenčního mikroskopu (filtrační systém pro FITC) se zvětšením 400x.

Nepřímý imunofluorescenční test